Download B Baran font for Windows

1108 views, 90 downloads
#Style
1 BBaranI.ttfB Baran
2 b-baran-italic
Download

CHARMAP

B Baran
B Baran
B Baran
B Baran
B Baran
B Baran

Basic information

Font family: B Baran

Font subfamily identification: Italic

Unique identifier: Borna Baran Italic

Full font name: B Baran Italic

Version: Version 2.01 - Build 1379

Postscript font name: BBaranItalic

Trademark notice: Parsa 2001 - Borna Rayaneh

300x600

300x250

300x250

Top