Download B Bardiya font for Windows

1120 views, 137 downloads
#Style
1 BBardyBd.ttfB Bardiya
2 b-bardiya-bold
Download

CHARMAP

B Bardiya
B Bardiya
B Bardiya
B Bardiya
B Bardiya
B Bardiya

Basic information

Font family: B Bardiya

Font subfamily identification: Bold

Unique identifier: Borna Bardiya Bold

Full font name: B Bardiya Bold

Version: Version 2.01 - Build 1379

Postscript font name: BBardiyaBold

Trademark notice: Parsa 2001 - Borna Rayaneh

300x600

300x250

300x250

Top