Download B Bardiya font for Windows

1212 views, 93 downloads
#Style
1 BBardiya.ttfB Bardiya
2 b-bardiya
Download

CHARMAP

B Bardiya
B Bardiya
B Bardiya
B Bardiya
B Bardiya
B Bardiya

Basic information

Font family: B Bardiya

Font subfamily identification: Regular

Unique identifier: Borna Bardiya

Full font name: B Bardiya

Version: Version 2.01 - Build 1379

Postscript font name: BBardiya

Trademark notice: Parsa 2001 - Borna Rayaneh

300x600

300x250

300x250

Top