Download B Shadi font for Windows

925 views, 128 downloads
#Style
1 BShadi.ttfB Shadi
2 b-shadi
Download

CHARMAP

B Shadi
B Shadi
B Shadi
B Shadi
B Shadi
B Shadi

Basic information

Font family: B Shadi

Font subfamily identification: Regular

Unique identifier: Borna Shadi

Full font name: B Shadi

Version: Version 2.01 - Build 1379

Postscript font name: BShadi

Trademark notice: Parsa 2001 - Borna Rayaneh

300x600

300x250

300x250

Top