Download B Shiraz font for Windows

Arabic | Foreign | views, 159 downloads
B Shiraz
File name:
b-shiraz.zip
File size: 61.25 Kb
Total views: 1,206
Total downloads: 159
Download zip file
#Style
1B Shiraz - 288 chars | View charmapB Shiraz

CHARACTERS MAP

B Shiraz
B Shiraz

B Shiraz
B Shiraz

B Shiraz
B Shiraz
B Shiraz
File name:
b-shiraz.zip
File size: 61.25 Kb
Total views: 1,206
Total downloads: 159
Download zip file
#Style
1B Shiraz - 288 chars | View charmapB Shiraz

Basic information

Font family: B Shiraz

Font subfamily identification: Regular

Unique identifier: Borna Shiraz

Full font name: B Shiraz

Version: Version 2.01 - Build 1379

Postscript font name: BShiraz

Trademark notice: Parsa 2001 - Borna Rayaneh

300x600

300x250

300x250

Top