Download Kimono font for Windows

Various | 183 views, 2 downloads
Kimono
File name:
kimono.zip
File size: 2.29 Kb
Total views: 182
Total downloads: 2
Download zip file
#Style
1Kimono | 266 chars | View charmapKimono

CHARACTERS MAP

Kimono
Kimono

Kimono
Kimono

Kimono
Kimono
Kimono
File name:
kimono.zip
File size: 2.29 Kb
Total views: 182
Total downloads: 2
Download zip file
#Style
1Kimono | 266 chars | View charmapKimono

Basic information

Font family: Kimono

Font subfamily identification: Regular

Unique identifier: Brendel :Kimono

Full font name: Kimono

Version: Brendel :25.04.1995

Postscript font name: Kimono

300x600

300x250

300x250

Top