Download Qaranta font for Windows

Various | 2,649 views, 127 downloads
Qaranta
File name:
qaranta.zip
File size: 50.66 Kb
Total views: 2,648
Total downloads: 127
Download zip file
#Style
1Qaranta | 700 chars | View charmapQaranta

CHARACTERS MAP

Qaranta
Qaranta

Qaranta
Qaranta

Qaranta
Qaranta

Qaranta
Qaranta

Qaranta
Qaranta

Qaranta
Qaranta

Qaranta
Qaranta

Qaranta
Qaranta
File name:
qaranta.zip
File size: 50.66 Kb
Total views: 2,648
Total downloads: 127
Download zip file
#Style
1Qaranta | 700 chars | View charmapQaranta

Basic information

Font family: Qaranta

Font subfamily identification: Bold

Unique identifier: Qaranta Bold:Version 1.00

Full font name: Qaranta Bold

Version: Version 1.00 April 17, 2016, initial release

Postscript font name: Qaranta-Bold

Designer: Steve Gardner

300x600

300x250

300x250

Top