Download Weidemann Bk BT font for Windows

Various | views, 190 downloads
Weidemann Bk BT
File name:
weidemann_bk_bt.zip
File size: 52 Kb
Total views: 1,244
Total downloads: 190
Download zip file

CHARACTERS MAP

Weidemann Bk BT
Weidemann Bk BT

Weidemann Bk BT
Weidemann Bk BT

Weidemann Bk BT
Weidemann Bk BT

Weidemann Bk BT
Weidemann Bk BT
File name:
weidemann_bk_bt.zip
File size: 52 Kb
Total views: 1,244
Total downloads: 190
Download zip file

Basic information

Font family: Weidemann Bk BT

Font subfamily identification: Book Italic

Unique identifier: ITC Weidemann Book Italic, Revival 796

Full font name: Weidemann Book Italic BT

Version: mfgpctt-v4.4 Dec 22 1998

Postscript font name: WeidemannITCbyBT-BookItalic

300x600

300x250

300x250

Top