Download Xaphan II Italic font for Windows

Italic | views, 164 downloads
Xaphan II Italic
File name:
xaphan_ii_italic.zip
File size: 46.11 Kb
Total views: 900
Total downloads: 164
Download zip file
#Style
1Xaphan II Italic | 218 chars | View charmapXaphan II Italic

CHARACTERS MAP

Xaphan II Italic
Xaphan II Italic

Xaphan II Italic
Xaphan II Italic

Xaphan II Italic
Xaphan II Italic
File name:
xaphan_ii_italic.zip
File size: 46.11 Kb
Total views: 900
Total downloads: 164
Download zip file
#Style
1Xaphan II Italic | 218 chars | View charmapXaphan II Italic

Basic information

Font family: Xaphan II Italic

Font subfamily identification: Italic

Unique identifier: Xaphan II Italic

Full font name: Xaphan II Italic

Version: 1

Postscript font name: XaphanIIItalic

300x600

300x250

300x250

Top