Download Yugurian font for Windows

Various | views, 72 downloads
Yugurian
File name:
yugurian.zip
File size: 54.18 Kb
Total views: 939
Total downloads: 72
Download zip file
#Style
1Yugurian | 138 chars | View charmapYugurian
2Yugurian Medium | 138 chars | View charmapYugurian Medium

CHARACTERS MAP

Yugurian
Yugurian

Yugurian
Yugurian
File name:
yugurian.zip
File size: 54.18 Kb
Total views: 939
Total downloads: 72
Download zip file
#Style
1Yugurian | 138 chars | View charmapYugurian
2Yugurian Medium | 138 chars | View charmapYugurian Medium

Basic information

Font family: Yugurian

Font subfamily identification: Medium

Unique identifier: FontForge 2.0 : Yugurian : 19-4-2017

Full font name: Yugurian

Version: Version 001.000

Postscript font name: Yugurian

300x600

300x250

300x250

Top